NOVINKY      HARDWARE      SOFTWARE      ODKAZY      CENÍKY      KONTAKTY


 


KOMUNIKAČNÍ MODULY


Modul USB2xxR-DIL18 v1.0

Modul USB portu (s FTDI obvodem)
Modul je dodáván ve 2 variantách, které se liší pouze osazeným integrovaným obvodem:
- USB232R_DIL18 osazen obvodem FT232RL
- USB245R_DIL18 osazen obvodem FT245RL


Obvod FT232RL převádí standardní komunikační linku USB na rozhraní RS-232 v TTL úrovních, obvod FT245RL na rozhraní paralelní 8-bit FIFO. Uživatel tedy nemusí znát detailní způsob komunikace přes USB sběrnici a programovat pro něj obslužné algoritmy ve svojí aplikaci. K modulu jsou volně dostupné ovladače (drivery) pro PC (Windows, Linux, ...) dvou typů:
- Direct driver
- VCP driver (virtual COM port)

K obvodu FT232RL se přistupuje jako ke standardnímu rozhraní TTL RS-232 (např. MAX232) a celá komunikace je tak velmi jednoduchá (stačí propojit RxD a TxD vývody mikrokontroleru s vývody RxD a TxD obvodu FT232RL). Pokud se dále v PC nainstaluje VCP driver, tak se vytvoří virtuální COM port a aplikace, které dříve komunikovaly s hardwarem pouze přes dnes již ustupující klasický COM port tak mohou s tím samým zařízením komunikovat přes USB port (pouze se nahradí hardwarová část s MAX232 modulem USB232R_DIL18).

Manuál : Modul USB2xxR_DIL18 v1.0
>>> Cena <<<

 

Modul USB2xxR-MLW20 v1.0

Modul USB portu (s FTDI obvodem)
Modul je dodáván ve 2 variantách, které se liší pouze osazeným integrovaným obvodem:
- USB232R_MLW20 osazen obvodem FT232RL
- USB245R_MLW20 osazen obvodem FT245RL


Obvod FT232RL převádí standardní komunikační linku USB na rozhraní RS-232 v TTL úrovních, obvod FT245RL na rozhraní paralelní 8-bit FIFO. Uživatel tedy nemusí znát detailní způsob komunikace přes USB sběrnici a programovat pro něj obslužné algoritmy ve svojí aplikaci. K modulu jsou volně dostupné ovladače (drivery) pro PC (Windows i Linux) dvou typů:
- Direct driver
- VCP driver (virtual COM port)

K obvodu FT232RL se přistupuje jako ke standardnímu rozhraní TTL RS-232 (např. MAX232) a celá komunikace je tak velmi jednoduchá (stačí propojit RxD a TxD vývody mikrokontroleru s vývody RxD a TxD obvodu FT232RL). Pokud se dále v PC nainstaluje VCP driver, tak se vytvoří virtuální COM port a aplikace, které dříve komunikovaly s hardwarem pouze přes dnes již ustupující klasický COM port tak mohou s tím samým zařízením komunikovat přes USB port (pouze se nahradí hardwarová část s MAX232 modulem USB232R_MLW20).

Manuál : Modul USB2xxR_MLW20 v1.0
>>> Cena <<<

 

Modul USB-FT232BM v2.2 - vyřazeno z nabídky, nahrazeno modulem USB2xxR_MLW20

Modul USB portu (s FTDI obvodem)
     Modul je založen na obvodu FT232BM firmy FTDI (obousměrný konvertor USB-RS232) a obsahuje vše potřebné pro komunikaci základové desky vývojového systému MVS s osobním počítačem přes standartizované rozhraní USB. Obvod FT232BM obsahuje na straně RS232 nejen signály RxD a TxD, ale všechny ostatní řídící (hndshake) signály tohoto rozhraní.

Manuál : Modul USB-FT232BM v2.2

 

Modul USB-FT245BM v2.2 - vyřazeno z nabídky, nahrazeno modulem USB2xxR_MLW20

Modul USB portu (s FTDI obvodem)
     Modul je založen na obvodu FT245BM firmy FTDI (obousměrný konvertor USB-FIFO) a obsahuje vše potřebné pro komunikaci základové desky vývojového systému MVS s osobním počítačem přes standartizované rozhraní USB. Obvod FT245BM je založen na principu FIFO paměti a jeho použití je tedy relativně jednoduché.

Manuál : Modul USB-FT245BM v1.0
Manuál : Modul USB-FT245BM v2.2

 

Modul VGA výstupu a dvou rozhraní PS/2 v2.0 - "specialita" na objednávku (delší dodací termín)

Modul VGA výstupu a dvou PS/2 rozhraní

 

 

     Modul umožňuje připojení klasického PC monitoru, jehož vstupní signály RGB jsou generovány třemi 3-bitovými odporovými DA převodníky (lze tedy zobrazit až 512 barev). Signály v-sync a h-sync procházejí modulem bezezměny. K modulu je dále možné připojit dvě PS/2 periferní zařízení (např. myš a klávesnici). Modul tak vytváří rozhraní mezi základovou deskou a základními zobrazovacími a ovládacími periferiemi osobního počítače.

     Modul je primárně určen pro základové desky s CPLD či FPGA obvody. Mikrokontrolery nejsou pro přímé generování obrazu vhodné.

Manuál : VGA výstupu a dvou rozhraní PS/2 v2.0
>>> Cena <<<

 

 

Modul dvojitého rozhraní RS232 v2.0 - "specialita" na objednávku (delší dodací termín)

Modul dvou sériových portů RS-232

 

     Modul je založen na dvou konvertorech napěťových úrovní mezi standardy EIA-232 a TTL : MAX232. Je určen pro vytvoření komunikačního rozhraní mezi sériovým (COM) portem osobního počítače a základovou deskou vývojového systému MVS.

Manuál : Modul dvojitého rozhraní RS232 v2.0.
>>> Cena <<<

 


ZOBRAZOVACÍ A TLAČÍTKOVÉ MODULY


Modul 8 LED diod a 8 tlačítek v2.0

Modul 8 LED diod a 8 tlačítek
     Modul obsahuje 8 LED diod a 8 tlačítek, které jsou přímo propojena s hlavním konektorem a jejich použití je tedy velmi jednoduché.

Manuál : Modul 8 LED diod a 8 tlačítek v1.0
Manuál : Modul 8 LED diod a 8 tlačítek v2.0
>>> Cena <<<

 

Modul LED a LCD displejů, maticové klávesnice a beeperu v2.0

Modul 4 LED displejů a maticové klávesnice
     Modul obsahuje 4 místný multiplexovaný LED displej, rozhraní pro LCD display (např. 2x16 znaků), maticovou klávesnici složenou z 16 tlačítek a piezoelektrický měnič bez vlastního oscilátoru (možnost generovat různé zvuky).

     Modul je velmi vhodný pro výukové účely, protože obsahuje základní vstupně/výstupní periferie, které se v praxi velmi často používají.Manuál : Modul LED a LCD displejů, maticové klávesnice a beeperu v1.0
Manuál : Modul LED a LCD displejů, maticové klávesnice a beeperu v2.0
>>> Cena <<<

 

Modul LCD displeje, 8 tlačítek a beeperu v2.0

Modul 4 LED displejů a maticové klávesnice
     Modul obsahuje rozhraní pro LCD display (např. 2x16 znaků), 8 tlačítek a piezoelektrický měnič bez vlastního oscilátoru (možnost generovat různé zvuky).

     Modul je velmi vhodný pro výukové účely, protože obsahuje základní vstupně/výstupní periferie, které se v praxi velmi často používají.

Manuál : Modul LCD displeje, 8 tlačítek a beeperu v2.0
>>> Cena <<<

 

Mini modul 8 SMD LED diod levý v1.0

Mini modul 8 SMD LED diod levý
     Tento velmi malý modul, který se přímo zapojuje do konektorů základové desky vývojového systému, je složen z 8 SMD LED diod a 8 sériových rezistorů, připojených na kladné napájecí napětí na konektoru. Diody jsou na desce plošných spojů přehledně označeny čísly od 1 do 8.

     Modul je komplementární s modulem: Mini modul 8 SMD LED diod pravý.

Manuál : Mini modul 8 SMD LED diod v1.0.
>>> Cena <<<

 

Mini modul 8 SMD LED diod pravý v1.0

Mini modul 8 SMD LED diod pravý
     Tento velmi malý modul, který se přímo zapojuje do konektorů základové desky vývojového systému, je složen z 8 SMD LED diod a 8 sériových rezistorů, připojených na kladné napájecí napětí na konektoru. Diody jsou na desce plošných spojů přehledně označeny čísly od 1 do 8.

     Modul je komplementární s moduly: Mini modul 8 SMD LED diod levý, Mini modul 8 DIP spínačů levý.

Manuál : Mini modul 8 SMD LED diod v1.0.
>>> Cena <<<

 

Mini modul 8 DIP spínačů levý v1.0

Modul 8 DIP spínačů
     Tento velmi malý modul, který se zasouvá do základové desky vývojového kitu přímo, obsahuje 8 DIP spínačů a 8 pull-up rezistorů. Každý spínač je přímo připojen na hlavní konektor.

     Modul je komplementární s modulem: Mini modul 8 SMD LED diod pravý.

Manuál : Mini modul 8 DIP spínačů levý v1.0.
>>> Cena <<<

 

 

Modul multiplexovaných 8 LED displejů v2.0 - vyřazeno z nabídky

Modul multiplexovaných 8 LED displejů      Modul obsahuje 8 sedmisegmentových LED diplejů, které jsou multiplexovány pomocí logických obvodů. Hlavní konektor obsahuje tyto řídící signály: Segment[A,B,C,D,E,F,G,H] - určují, které segmenty mají svítit na aktivním LED dipleji, SegmentPos[3..0] - určují číslo pozice aktivního LED displeje v BCD formátu (BCD číslo je dekódováno dekodérem BCD na 1 z 8) a signál DisplayEnable/ - který povoluje/zakazuje celý displej.

Manuál : Modul multiplexovaných 8 LED displejů v2.0.
>>> Cena <<<

 

Modul multiplexovaných 32 LED diod v2.0 - vyřazeno z nabídky

Modul multiplexovaných 32 LED diod
     Modul obsahuje 32 LED diod, které jsou seskupeny po 8 a multiplexovány pomocí logických obvodů. Hlavní konektor obsahuje tyto řídící signály: LEDS[7..0] - určují, které LED diody mají svítit v aktivní skupině, Group[1..0] - určují číslo aktivní skupiny v BCD formátu (BCD číslo je dekódováno dekodérem BCD na 1 z 4) a signál DisplayEnable/ - který povoluje/zakazuje celý displej.

Manuál : Modul multiplexovaných 32 LED diod v2.0.
>>> Cena <<<

 

Modul 16 tlačítek v2.0 - vyřazeno z nabídky

Modul 16 tlačítek
     Modul obsahuje 16 tlačítek a 16 rezistorů, které je možné připojit pomocí jumperu na kladné napájecí napětí a nebo na nulový potenciál. Jednotlivá tlačítka jsou přímo propojena s hlavním konektorem a jsou nadepsána číslicemi od 1 do 16.

Manuál : Modul 16 tlačítek v2.0.
>>> Cena <<<

 

Modul maticové klávesnice 4x4 s 8 DIP spínačem v2.0 - vyřazeno z nabídky

Modul maticové klávesnice 4x4 s 8 DIP spínači

 

 

     Modul obsahuje 16 tlačítek zapojených do matice 4x4 a 8 DIP spínačů. Řady i sloupce matice a také všechny DIP spínače jsou přímo připojeny na hlavní konektor. Modul také obsahuje 8 pull-up rezistorů pro DIP spínače a 4 jumperem volitelné pull-up/down rezistory pro sloupce matice. Jednotlivá tlačítka jsou nadepsána čísly a písmeny tak, že připomínají klávesnici telefonu.

Manuál : Modul maticové klávesnice 4x4 s 8 DIP spínačem v2.0.
>>> Cena <<<

 


PAMĚŤOVÉ MODULY


Plug-in modul asynchronní SRAM 4Mbit (512k x 8-bit) 10ns v1.0 - "specialita" na objednávku (delší dodací termín)

SRAM asynchronní 4Mbit (512k x 8-bit) paměťový modul
     Modul je založen na obvodu K6R4008V1D firmy Samsung, což je asynchronní 3.3V SRAM paměť 4Mbity organizovaná po 8 bitech s dobou čtení/zápisu 10ns. Tento modul umožňuje volatilní uchovávání dat s možností velmi rychlého čtení či zápisu a je určen pouze pro použití se základovou deskou, která podporuje napájení modulu napětím 3.3V.


Manuál : Plug-in modul SRAM 3.3V 512kB v1.0
>>> Cena <<<

 

Modul SRAM Expander v1.0 (pro moduly 512k x 8-bit) - "specialita" na objednávku (delší dodací termín)

SRAM asynchronní 4Mbit (512k x 8-bit) paměťový modul
     Modul umožňuje propojení více paměťových modulů (max. 3) dvěmi způsoby - "paralelně" a "sériově". "Sériové" řazení zvýší celkovou kapacitu výsledné paměti n-krát (n je počet modulů) při zachování bitové šířky datové sběrnice. "Paralelní" řazení zvětší bitovou šířku datové sběrnice na n*8bit (n je opět počet modulů).


Manuál : Modul SRAM Expander v1.0
>>> Cena <<<

 


OSTATNÍ MODULY


Modul programovatelného zdroje hodinového signálu - CLK DIP-8 v2.0

     Určeno pro základovou desku MB-XC3S250E-TQ144 (Xilinx Spartan-3E FPGA) .

     Tento velmi malý modul je založen na obvodu NB3N502 firmy On Semiconductor, což je PLL oscilátor s možností změny frekvence výstupních pulzů pomocí 2 vstupních vývodů. Modul je řešen jako zásuvný a jeho rozměry i rozteče jeho vývodů jsou shodné se standardním krystalovým oscilátorem DIL-8. Frekvenci výstupních hodinových pulzů je možné nastavit pomocí 3 propojek a změnou referenčního krystalu v rozmezí (5-120)MHz při napájecím napětí 3.3V nebo v rozmezí (5-135)MHz při napájecím napětí 5.0V.

     Vzhledem k tomu, že je možné měnit frekvenci výstupního hodinového signálu, je tento modul velmi vhodný pro vývojové účely, kdy je takto možné testovat celý systém při různých frekvencích. Stačí jej jen zasunout do patice místo krystalového oscilátoru a nebo přímo zapájet na desku plošných spojů a 3 propojek nastavit požadovanou frekvenci.


Manuál : Modul programovatelného zdroje hodinového signálu - CLK DIP-8 v1.0.
Manuál : Modul programovatelného zdroje hodinového signálu - CLK DIP-8 v2.0.
>>> Cena <<<

 

Modul programovatelného zdroje hodinového signálu - CLK DIP-14 v2.0 - vyřazeno z nabídky

Prog. CLK generator 0      Určeno pro základovou desku MB-S2-150-PQ208 v1.4 (vyřazeno z nabídky) .

     Tento velmi malý modul je založen na obvodu MG-7010 firmy Epson, což je PLL oscilátor s možností změny frekvence výstupních pulzů pomocí 4 vstupních vývodů. Modul je řešen jako zásuvný a jeho rozměry i rozteče jeho vývodů jsou shodné se standardním krystalovým oscilátorem DIL-14. Frekvenci výstupních hodinových pulzů je možné nastavit pomocí 4 násobného DIP spínače v rozmezí (20-80)MHz při napájecím napětí (2.7-5.5)V nebo v rozmezí (20-120)MHz při napájecím napětí (4.5-5.5)V.

     Vzhledem k tomu, že je možné měnit frekvenci výstupního hodinového signálu, je tento modul velmi vhodný pro vývojové účely, kdy je takto možné testovat celý systém při různých frekvencích. Stačí jej jen zasunout do patice místo krystalového oscilátoru a nebo přímo zapájet na desku plošných spojů a pomocí 4 spínačů nastavit požadovanou frekvenci.

     Výsledné frekvence pro Vcc = 5V jsou:
(20, 25, 30, 33.33, 40, 45, 50, 60, 66.66, 70, 75, 80, 90, 100, 120)MHz

Manuál : Modul programovatelného zdroje hodinového signálu - CLK DIP-14 v1.0.