NOVINKY      HARDWARE      SOFTWARE      ODKAZY      CENÍKY      KONTAKTY


 


PŘÍKLADY PRO ZÁKLADOVOU DESKU MB-S2-150-PQ208


ZÁKLADNÍ INFORMACE

Jak otevřít příklad v systému WebPACK 4 (stáhnout TXT soubor)
Jak otevřít příklad v systému WebPACK 5 (stáhnout TXT soubor)
Jak naprogramovat FPGA z prostředí WebPACK 4 (stáhnout TXT soubor)
Význam některých souborů v adresáři projektu vytvořeného v systému WebPACK4 (stáhnout TXT soubor)

 

Příklad: Keys 16 v0 (stáhnout ZIP soubor)

Určeno pro:
  - základová deska MB-S2-150-PQ208
  - modul 16 spínačů
  - 2x mini modul 8 SMD LED diod (1x levý, 1x pravý)

Funkce:
     LED diody na dvou mini modulech připojených na konektor CON2 jsou rozvěcovány a zhasínány tlačítky připojenými na konektor CON1. V návrhu je použito odstranění zákmitů tlačítek a klopné obvody, které zaručují bistabilní chování LED diod.
     Jako zdroj hodinového signálu je vhodné použít krystalový oscilátor např. 50MHz nebo modul "Mini modul programovatelného zdroje hodinových pulzů 20-120MHz", v obou případech zasunutý do patice označené OSCILATOR0. Musí být také propojen jumper "Osc0En" (povolení oscilátoru 0).

 

Příklad: LEDs 32 v0 (stáhnout ZIP soubor)

Určeno pro:
  - základová deska MB-S2-150-PQ208
  - modul multiplexovaných 32 LED diod
  - mini modul 8 DIP spínačů

Funkce:
     Na připojeném modulu 32 LED diod (konektor CON1) se vykreslují dva "světelní hadi". Frekvence multiplexování se nastavuje DIP spínači na konektoru CON9 (pravá část - piny P166..P181). Při vysoké rychlosti multiplexování jsou zobrazení "hadi" stálí, při snižování této rychlosti lze vidět nejdříve poblikávání LED diod a později i samotný proces multiplexování čtyř osmic LED diod.
     Jako zdroj hodinového signálu je vhodné použít krystalový oscilátor např. 50MHz nebo modul "Mini modul programovatelného zdroje hodinových pulzů 20-120MHz", v obou případech zasunutý do patice označené OSCILATOR0. Musí být také propojen jumper "Osc0En" (povolení oscilátoru 0).

 

Příklad: Multiplexed 8 LED Displays v0 (stáhnout ZIP soubor)

Určeno pro:
  - základová deska MB-S2-150-PQ208
  - modul multiplexovaných 8 LED diplejů
  - mini modul 8 DIP spínačů

Funkce:
     Na připojeném modulu LED diplejů (konektor CON1) se zobrazuje číslo "12345678". Frekvence multiplexování se nastavuje DIP spínači na konektoru CON9 (pravá část - piny P166..P181). Při vysoké rychlosti multiplexování je údaj na displeji stálý, při snižování této rychlosti lze vidět nejdříve poblikávání jednotlivých čísel a později pomalé překreslování displeje po jednotlivých znacích - tj. proces multiplexování.
     Jako zdroj hodinového signálu je vhodné použít krystalový oscilátor např. 50MHz nebo modul "Mini modul programovatelného zdroje hodinových pulzů 20-120MHz", v obou případech zasunutý do patice označené OSCILATOR0. Musí být také propojen jumper "Osc0En" (povolení oscilátoru 0).

 

Příklad: Multiplexed 8 LED Displays v1 (stáhnout ZIP soubor)

Určeno pro:
  - základová deska MB-S2-150-PQ208
  - modul multiplexovaných 8 LED diplejů
  - mini modul 8 DIP spínačů

Funkce:
     Na připojeném modulu LED diplejů (konektor CON1) rotuje jeden segment dokola a to jen na jednom sedmisegmentovém zobrazovači. Pozice, na které se rotace provádí se postupně posunuje z jednoho zobrazovače na druhý. Frekvence posouvání se nastavuje DIP spínači na konektoru CON9 (pravá část - piny P166..P181).
     Jako zdroj hodinového signálu je vhodné použít krystalový oscilátor např. 50MHz nebo modul "Mini modul programovatelného zdroje hodinových pulzů 20-120MHz", v obou případech zasunutý do patice označené OSCILATOR0. Musí být také propojen jumper "Osc0En" (povolení oscilátoru 0).

 

Příklad: Rotating LEDs v0 (stáhnout ZIP soubor)

Určeno pro:
  - základová deska MB-S2-150-PQ208
  - 2x mini modul 8 SMD LED diod (1x levý, 1x pravý)

Funkce:
     Na všech 9 konektorech "obíhá do kola" hodnota 0. Po připojení dvou modulů "Mini modul 8 SMD LED diod" na libovolný konektor se tato rotující 0 jeví jako rotující rozsvícené světlo (LED dioda). Napájecí napětí pro moduly s LED diodami volte 3,3V.
     Jako zdroj hodinového signálu je vhodné použít krystalový oscilátor např. 50MHz nebo modul "Mini modul programovatelného zdroje hodinových pulzů 20-120MHz", v obou případech zasunutý do patice označené OSCILATOR0. Musí být také propojen jumper "Osc0En" (povolení oscilátoru 0).

 

Příklad: Rotating LEDs v0 (stáhnout ZIP soubor)

Určeno pro:
  - základová deska MB-S2-150-PQ208
  - 2x mini modul 8 SMD LED diod (1x levý, 1x pravý)
  - mini modul 8 DIP spínačů

Funkce:
     Na konektorech 1-8 "obíhá do kola" hodnota 0, rychlost rotace se řídí vývody na konektoru 9. Po připojení dvou modulů "Mini modul 8 SMD LED diod" se tato rotující 0 jeví jako rotující rozsvícené světlo (LED dioda). Napájecí napětí pro moduly s LED diodami volte 3,3V. Na řízení rychlosti rotace může být použit modul "Mini modul 8 DIP spínačů", zasunutý do pravé poloviny konektoru (piny P166..P181).
     Jako zdroj hodinového signálu je vhodné použít krystalový oscilátor např. 50MHz nebo modul "Mini modul programovatelného zdroje hodinových pulzů 20-120MHz", v obou případech zasunutý do patice označené OSCILATOR0. Musí být také propojen jumper "Osc0En" (povolení oscilátoru 0).