NOVINKY      HARDWARE      SOFTWARE      ODKAZY      CENÍKY      KONTAKTY


 


UTILITY


AVR ISP Programmer @ UniProg-USB & Xilinx parallel program cable

Atmel AVR ISP Parallel Port Programmer Download (detaily verzí níže)
     AVR ISP programmer v6.41 (05.07.2009)
     AVR ISP programmer v6.50 (17.01.2010)
     AVR ISP programmer v6.51 (06.02.2010)
     AVR ISP programmer v6.52 (20.03.2010)
     AVR ISP programmer v6.56 (05.03.2011)
     AVR ISP programmer v6.57 (26.10.2011)
     AVR ISP programmer v6.59 (03.06.2013)
     AVR ISP programmer v6.60 (08.06.2013)
     AVR ISP programmer v6.61 (15.09.2013)

     Tento freewarový program umožňuje programování, čtení a verifikaci FLASH a EEPROM paměti mikrokontrolerů řady AVR firmy Atmel soubory Intel-HEX, které jsou standardně generovány např. vývojovým prostředím Atmel AVR Studio. Umožňuje také programování LOCK bitů a FUSE bitů.

     Programovací software využívá ke své funkci UniProg-USB - univerzální programovací kabel a také Xilinx FPGA, CPLD & Atmel AVR programovací kabel na paralelní port (kompatibilní s Xilinx parallel cable III). Programování se provádí přes ISP rozhraní mikrokontroleru (low voltage serial downloading) tj. pomocí vývodů SCK, MISO, MOSI a RESET\. Podporovány jsou obvody řady AT90Sxxxx, ATtiny a ATmegaXXXX. Programátor pracuje pod operačními systémy Windows 9x/NT/2000/XP/Vista/7.

     Program po spuštění automaticky detekuje připojený programovací kabel i typ připojeného AVR mikrokontroleru. Pro zjištěný MCU si program nastaví potřebné parametry (velikost FLASH a EEPROM, typy FUSE bitů a LOCK bitů) a zobrazí základní informace o tomto obvodu (velikosti pamětí a přečtené identifikační byty – signature bytes). Průběh každé operace je přehledně indikován progress barem. Zobrazuje se také aktuální čas, čas od začátku operace a typ operace.

     Veškeré operace čtení a zápis jsou během svého provádění kontrolovány čtením „odezvy“ mikrokontroleru a to tak, že každý byte, který se do obvodu zasílá přes ISP rozhraní se zpětně čte a porovnává s vyslaným. Tuto funkci nepodporují některé typy AVR, a proto je ji možné vypnout check boxem „Test echo back“.

     Po dokončení libovolné operace čtení či zápisu dat z/do mikrokontroleru se provede jeho reset a programovací kabel se uvede do stavu, kdy veškeré výstupy jsou ve stavu vysoké impedance. Není tedy nutné programovací kabel od obvodu odpojovat, což je pro ladění aplikace důležité.

     Program je podporován a neustále doplňován o nové typy AVR. V případě, že nějaký MCU není podporován a nebo není podporován správně, zašlete prosím popis problému na e-mail pkdesign (viz. kontakty).

Program je možné spustit v režimu podobném "Command line" s následujícími parametry
(je tedy možné spouštět programátor z vývojového prostředí - např. WinAVR a urychlit si tak programovací postup)

Vstupní soubory:
*.hex
*.eep

Parametry operací:
-r ....... pouze reset
-l ....... pouze nahrát soubory
-v ....... verifikovat
-u ....... update paměti
-noexit .. neukončovat prostředí po dokončení operace
-noask ... pokud byl update (verifikace) úspěšný, nezobrazí se informativní okno, které je nutné potvrdit
-?, -h ... zobrazit tento seznam

Příklad:
Atmel_ISP.exe -u -noask zdrojovy_kod.hex

Nastavení WinAVR (Menu: Tools-Options, položka: Tools, Add)
Name: PKDesign AVR ISP - Program
Command: D:\Atmel_ISP_prog\Atmel_ISP.exe
Folder:
Parameters: -u %d%n.hex
Shortcut: Ctrl + P
Save: none

Řešení problému s Windows-XP:
     Problém chybné komunikace mezi PC a programovacím kabelem je způsoben "zajímavou" vlastností systému WinXP, který v jistých časových intervalech testuje, jestli není na LPT portu připojeno nějaké zařízení. Prozatím je problém vyřešen tak, že se toto testování vypne úpravou Windows registru spuštěním registrového souboru winxp_polling_off.reg (po stažení souboru a jeho spuštění - vyžaduje administrátorská práva - budete vyzváni k potvrzení přidání nové informace do registru, zvolte "Ano". Dále budete informováni o úspěšném dokončení uložení informace do registru, hlášení potvrďte tlačítkem "OK". Poté je nutné restartovat počítač, aby se změny v registru projevily.)

Poslední změny v programu:
2008-07-20
- přidána podpora: ATtiny24,44,84 a ATtiny261,461,861

2008-09-19
- přidána podpora: ATmega162
- změněna nápověda pro CKSELx FUSE bity

2009-02-09
- přidána podpora: ATmega48P, ATmega88P, ATmega168P, ATmega328P
- opraveno čtení/zápis fuse bitů u: ATmega162, ATmega165, ATmega169, ATmega164, ATmega324, ATmega644, ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561

2009-04-05
- akcelerován zápis starších MCU (AT90Sxxx a starší ATtiny)

2009-05-16
- opraven problém se zatuhnutím UniProgu když byl SS\ pin externě držen na 0V

2009-05-31
- přidáno "Clr file" tlačítko v EEPROM sekci
- přidáno tlačítko "Read EEPROM memory before do Reload-erase-write" umožňující vyčtení EEPROM před updatem MCU pamětí

2009-06-19
- opravena detekce ATmega325/3250/645/6450

2009-07-05
- přídáno ukládání stavu checkboxu "Read EEPROM memory..." do INI souboru
- opraveno chování programu při používání checkboxu "Read EEPROM memory..."

2010-01-17
- doplněna podpora pro fuse bity ATmega644
- přidána podpora pro ATmega1284P
- aktualizován seznam jmen MCU s označením "P"/"PA"

2010-02-06   (v6.51)
- odstraněna chyba zápisu flash paměti mega644 z důvodů chyby v datasheetu

2010-03-20   (v6.52)
- doplněna podpora pro novou verzi firmware UniProg-USB fw.100320

2010-05-16  
- opraveny signature bytes pro mega1284P

2010-10-23  
- přidány fuse bity prog mega325, 3250, 645, 6450, 329, 3290, 649, 6490

2011-03-05   (v6.56)
- přidána podpora pro mega8U2, 16U2, 32U2, 16U4, 32U4

2011-10-26   (v6.57)
- přidána verze programu pro Windows 7 = bez podpory ParProg-R programátoru (u Windows 7 již driver na LPT port není podporován)

2012-09-21   (v6.58)
- přidána podpora tiny87, tiny167

2013-06-03   (v6.59)
- přidána podpora mega164A, mega324A, mega644A, mega1284

2013-06-08   (v6.60)
- přidána podpora tiny4313

2013-09-15   (v6.61)
- Přidána možnost pracovat s PRJ soubory - umožňuje uložení názvů Flash a Eeprom souborů, stavy Fuse a Lock bitů do PRJ souboru a ten následně použít k programování.
- Přidáno také tlačítko pro zmenšení výšky okna což umožňuje spustit program na monitoru s nižším rozlišením (tablet apod.). Jsou dostupné celkem 3 velikosti okna: 760x700, 760x554 (nově) a mini okno.

 


AVR xmega PDI Programmer @ UniProg-USB program cable

Atmel AVR ISP Parallel Port Programmer Download (detaily verzí níže)
     AVR PDI programmer v0.01 (20.03.2010)
     AVR PDI programmer v0.02 (15.04.2011)
     AVR PDI programmer v0.03 (23.08.2011)
     AVR PDI programmer v0.04 (03.11.2012)
     AVR PDI programmer v0.05 (31.12.2012)
     AVR PDI programmer v0.06 (12.10.2013)
     AVR PDI programmer v0.07 (15.11.2013)

     Tento freewarový program umožňuje programování, čtení a verifikaci FLASH a EEPROM paměti mikrokontrolerů řady AVR xmega firmy Atmel soubory Intel-HEX, které jsou standardně generovány např. vývojovým prostředím Atmel AVR Studio. Umožňuje také programování LOCK bitů a FUSE bitů.

     Programovací software využívá ke své funkci UniProg-USB - univerzální programovací kabel. Programování se provádí přes PDI rozhraní mikrokontroleru, tj. pomocí vývodů PDI-DATA a PDI-CLK. Podporovány jsou obvody řady ATxmegaxxx. Programátor pracuje pod operačními systémy Windows 9x/NT/2000/XP/Vista/7.

     Program po spuštění automaticky detekuje připojený programovací kabel i typ připojeného AVR mikrokontroleru. Pro zjištěný MCU si program nastaví potřebné parametry (velikost FLASH a EEPROM, typy FUSE bitů a LOCK bitů) a zobrazí základní informace o tomto obvodu (velikosti pamětí a přečtené identifikační byty – signature bytes). Průběh každé operace je přehledně indikován progress barem. Zobrazuje se také aktuální čas, čas od začátku operace a typ operace.

     Po dokončení libovolné operace čtení či zápisu dat z/do mikrokontroleru se provede jeho reset a programovací kabel se uvede do stavu, kdy veškeré výstupy jsou ve stavu vysoké impedance. Není tedy nutné programovací kabel od obvodu odpojovat, což je pro ladění aplikace důležité.

     Program je podporován a neustále doplňován o nové typy AVR xmega. V případě, že nějaký MCU není podporován a nebo není podporován správně, zašlete prosím popis problému na e-mail pkdesign (viz. kontakty).

Program je možné spustit v režimu podobném "Command line" s následujícími parametry
(je tedy možné spouštět programátor z vývojového prostředí - např. WinAVR a urychlit si tak programovací postup)

Vstupní soubory:
*.hex
*.eep

Parametry operací:
-r ....... pouze reset
-l ....... pouze nahrát soubory
-v ....... verifikovat
-u ....... update paměti
-noexit .. neukončovat prostředí po dokončení operace
-noask ... pokud byl update (verifikace) úspěšný, nezobrazí se informativní okno, které je nutné potvrdit
-?, -h ... zobrazit tento seznam

Příklad:
Atmel_ISP.exe -u -noask zdrojovy_kod.hex

Nastavení WinAVR (Menu: Tools-Options, položka: Tools, Add)
Name: PKDesign AVR ISP - Program
Command: D:\Atmel_PDI_prog\Atmel_PDI.exe
Folder:
Parameters: -u %d%n.hex
Shortcut: Ctrl + P
Save: none


Poslední změny v programu:
2010-03-20   (v0.01)
- vytvořena první beta verze programu, podporována pouze A1 rodina xmega

2011-04-15   (v0.02)
- přidána podpora pro rodiny xmega A3 a A4
- povolen zápis JTAG_EN fuse bitu

2011-08-23   (v0.03)
- opravena podpora rodiny xmega A3 a A4 (testováno na xmega32A4)

2012-11-03   (v0.04)
- opraven občasný problém se zápisem flash

2012-12-31   (v0.05)
- upravena funkce tlačítka Reload/Erase/Write - místo mazání celého chipu se maže pouze zvolená sekce (combo box vlevo)

2013-10-12   (v0.06)
- přidána podpora rodin D3 a D4

2013-11-15   (v0.07)
- přidána podpora rodiny E5


 


MB-XC3S250 JTAG prog @ UniProg-USB program cable

Atmel AVR ISP Parallel Port Programmer Download
     MB-XC3S250 JTAG programmer (23.06.2008)
     MB-XC3S250 JTAG programmer (01.05.2009)

Tento freewarový program slouží k programování Xilinx FPGA na desce MB-XC3S250E-TQ144, pracuje pod operačními systémy Windows 9x/NT/2000/XP/Vista/7.
Programovací software využívá ke své funkci UniProg-USB - univerzální programovací kabel, programování se provádí přes JTAG rozhraní FPGA.

 


COM Port Communication Tester v4.7 (stáhnout ZIP soubor - 258kB)

COM Port Communication Tester      Tento freewarový program může být použit pro vývoj a testování zařízení, která komunikují s PC přes sériový COM port či Virtual COM port. Program permanentně scanuje zvolený COM port a průběžně vyplňuje okno s přijatými daty, které je možné zobrazit jako DEC/HEX/Ascii. Také umožňuje vysílání uživatelem definovaných řádků (složených z komentářů, které se ignorují a decimálně zapsaných čísel oddělených mezerami, čárkami, středníky či libovolnými znaky). Každý řádek je vyslán jako jeden buffer. Čísla se automaticky osekávají na unsigned char. Aktuální seznam se automaticky ukládá při zavření programu a při otevření se znovu načítá a je možné jej také uložit na disk pro pozdější znovupoužití a tím si vytvářet pro různá zařízení různé seznamy řídících instrukcí. Program pracuje pod operačními systémy Windows 9x/NT/2000/XP/Vista/7.

 


USB FTDI Communication Tester v3.0 (stáhnout ZIP soubor - 282kB)

USB Port Communication Tester      Tento freewarový program může být použit pro vývoj a testování zařízení, která komunikují s PC přes univerzální sériový port USB a jsou založena na integrovaném obvodu firmy FTDI. Program permanentně scanuje zvolené USB zařízení a průběžně vyplňuje výstupní okno přijatými daty. Také umožňuje vysílání uživatelem zadaného bytu či skupiny bytů a také nadefinovaných řádků (složených z decimálních čísel oddělených mezerami, čárkami či středníky) se zvolenou periodou vysílání. Každý řádek je vyslán jako jeden buffer. Seznam lze uložit na disk pro pozdější opětovné použití. Program pracuje pod operačními systémy Windows 9x/NT/2000/XP.

 


Xilinx Spartan-II Parallel Port Programmer (stáhnout ZIP soubor - 222kB)

Xilinx Spartan-II Parallel Port Programmer      Tento freewarový program umožňuje programování obvodů FPGA Spartan-II firmy Xilinx binárními configuračními soubory *.BIT, které jsou výstupem vývojového prostředí Xilinx WebPACK. Programovací software využívá ke své funkci Xilinx FPGA & CPLD programovací kabel na paralelní port nebo jakýkoliv jiný programovací kabel kompatabilní s kabelem Xilinx parallel cable III. Programování se provádí přes FPGA rozhraní, obvod musí být nastaven na slave-serial mód.
Programovací software má spoustu užitečných funkcí, které zrychlují práci, např: tlačítko reload button, kterým se znovuotevře aktuální soubor, dále pak automatické ukládání cesty a jména naposledy otevřeného souboru, který se při novém spuštění programu automaticky otevře a je možné jej okamžitě naprogramovat do FPGA bez jakéhokoliv hledání ve stromové struktuře disku. Program také přehledně zobrazuje informace o otevřeném konfiguračním souboru.

     Podporovány jsou všechny obvody řady Spartan-II. Programátor pracuje pod operačními systémy Windows 9x/NT/2000/XP.

 


Xilinx Spartan-II USB Programmer

Xilinx Spartan-II USB Programmer      Software ještě není dokončen.